אזור תעשייה ציפורית - שלב א' , נצרת עלית

תוכנית גנ/ 17276

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשייה ציפורית - שלב א' , נצרת עלית
מספר: גנ/ 17276
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות התכנית , כדי לאפשר הקמת מפעל יציקות אלומיניום , אשר יטפל בפליטות ובתהליכים במפעל כך שלא יפגע בסביבה על כל היבטיה הן באוויר והן במים .

עיקרי הוראות התכנית:-
- הוספת שימוש להוראות התכנית לפיו תותר בנית והפעלת מפעל ליציקות אלומיניום באזור התעשייה ציפורית.
- המפעל יעבד אלומיניום נקי בלבד ולא יעסוק בתהליכי מחזור ממקורות חיצוניים למפעל או בחומר צבוע מכל מקור שהוא.
- כל שינוי בשימוש או בתהליכים יחייב הסכמה לאשור של המשרד להגנת הסביבה.
- כל שינוי בשימוש יהווה סטיה ניכרת.
- שינוי בתהליכי הייצור ידרוש תיאום עם המשרד להגנת הסביבה.
- התנאים להיתר הבניה עפ"י דרישות המשרד הם חלק בלתי נפרד מהוראות תוכנית
זו.

עיקרי ההוראות:
הוספת שימוש להוראות התכנית לפיו תותר בניית והפעלת מפעל ליציקות אלומיניום באזור התעשייה ציפורית . המפעל יעבד אלומיניום נקי בלבד ולא יעסוק בתהליכי מחזור ממקורות חיצוניים למפעל או בחומר צבוע מכל מקור שהוא. כל שינוי בשימוש או בתהליכים יחייב הסכמה לאשור של המשרד להגנת הסביבה. כל שינוי בשימוש יהווה סטייה ניכרת. שינוי בתהליכי הייצור ידרוש תיאום עם המשרד להגנת הסביבה.
תנאים להיתר הבניה עפ"י דרישות המשרד להגנת הסביבה הם חלק בלתי נפרד מהוראות התוכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עיליתנצרת עיליתנצרת עילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17465חלק1, 39
17466חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5781. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים31/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/07/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/06/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות31/03/2009
פרסום להפקדה בעיתונים04/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2596. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה21/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/10/2007
קבלת תכנית19/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים105603/08/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200902223/06/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200900503/02/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים200800718/12/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים200800620/11/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200803328/10/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200803006/10/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים87631/03/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200800121/01/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200702121/11/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה