אזור תעשייה ריינה

תוכנית ג/ 11056

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשייה ריינה
מספר: ג/ 11056
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ושינוי ברוחב דרכים.
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור משולב מלאכה ומסחר.
שינוי חלק משצ"פ לדרך.
קביעת הוראות וזכויות בניה בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17507חלק27-29, 31-32
17510חלק31-2, 6, 9, 64
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3977שינוי יעוד למלאכה ותעשיהשינוי
תוכניתג/ 5147שינוי יעוד לתעשיה זעירה ומלאכהשינוי
תוכניתג/ 8727שנוי יעוד מחקלאי לתעשיה ומסחר, ריינהשינוי
תוכניתג/ 6943שנוי יעוד לתחנת דלק -ריינהשינוי
תוכניתג/ 6784דרך מס' 79שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2000. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות21/06/2000תאריך פרסום: 21/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4895. עמוד: 4028. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/05/2000
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות03/02/2000תאריך פרסום: 03/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4848. עמוד: 2459. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/1999
החלטה בדיון בהפקדה18/08/1999
קבלת תכנית24/11/1998