אזור תעשייה שריד

תוכנית ג/ 12233

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשייה שריד
מספר: ג/ 12233
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להרחיב ולהסדיר אזור תעשייה מאושר וקיים ע"פ תכנית ג/ 3370.
א. שינוי יעוד משטח מבני משק לשטח תעשיה ודרך. שינוי יעוד שטח תעשיה לשטח פרטי פתוח.
ב. פרוט התכליות: תעשיה.
ג. קביעת הוראות בניה.
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ה. קביעת הנחיות סביבתיות.
ו. קביעת תנאים לביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות איכות הסביבה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשריד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17286חלק20-219, 22, 24, 32-33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3370ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - רמת דודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2002. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות07/03/2002תאריך פרסום: 07/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5058. עמוד: 1616. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/01/2002
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות02/09/2001תאריך פרסום: 02/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5015. עמוד: 3933. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים10/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית10/08/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/07/2001
החלטה בדיון בהפקדה19/03/2001