אזור תתיירות להב

תוכנית 7/ 02/ 305/ 60

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תתיירות להב
מספר: 7/ 02/ 305/ 60
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מלונאות ונופש.
2. שינויים ביעודי קרקע.
3. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות הבניה.
4. גריעת שטח "יער נטע אדם מוצע" על פי תמא 22 ושינוי שטח היער עפ"י תכנית מתאר בני שמעון.
5. התווית דרכים חדשות.
6. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
7. קביעת הנחיות אדריכליות לפיתוח האתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןלהב

תיאור המיקום:
יער להב- בתחום מועצה אזורית בני שמעון
קואורדינטות X 186750 , Y 586750
בסמוך ומדרום לקבוץ להב

גושים וחלקות:
גוש 100223/1 חלקה 1 (חלק)
גוש 100223 ארעי חלקה 1 (חלק)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100223חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6017. עמוד: 462. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים23/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/10/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/09/2009
החלטה בדיון באישור תכנית13/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4205. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר01/06/2009
פרסום להפקדה בעיתונים24/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית22/04/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/04/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/03/2009
החלטה בדיון בוולק"ח03/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה10/12/2007
קבלת תכנית26/06/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה