אזור BIG - ניר עם - שער הנגב

תוכנית 7/ 02/ 303/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור BIG - ניר עם - שער הנגב
מספר: 7/ 02/ 303/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי שטח המיועד לתעשיה ומלאכה לשטח למסחר לצורך הקמת מרכז מסחרי ותחנת תדלוק. בנוסף שינויים ביעודי קרקע על פי הפירוט להלן:
א.1 . שינוי יעוד שטח לתעשיה ומלאכה לאזור מסחר, דרך שטח לשירותי רכב ושטח מסחרי משולב בחניה.
א.2. שינוי ייעוד שטח חקלאי לשטח ציבורי פתוח.
א.3 הסדרת מיקום (דיוק) במיקום יער נטע אדם קיים לפי תמ"א 22.
א.4. הצרת רצועה לתכנון מסילת רכבת לפי תמ"א 23 מ 240 מ' ל 50 מ'.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת שטחי הבניה המרביים כמפורט להלן:
ג.1. שטח הבניה המרביים למסחר 12,083 מ"ר מתוכם 9,273 מ"ר שטח עיקרי.
ג.2. שטח הבניה המרביים לאזור מסחרי משולב בחניה 361 מ"ר.
ג.3. שטח הבניה המרביים לתחנת תדלוק מדרג ג' לפי הוראות תמ"א 18 (שינוי מס' 2)
ד. קביעת קווי הבניין, מספר הקומות וגובה מרבי, המרביים לבינוי המוצע.
ה. קביעת תנאים למתן היתר בניה והוראות לעניין עיצוב ארכיטקטוני ותשתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבניר עם

תיאור המיקום:
מקום: הכניסה הצפון מערבית של שדרות -מו"א שער הנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
600חלק8
760חלק42
1888חלק18, 21-24, 52, 64
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234/ 5שינוי לתכנית מיתאר חוף אשקלון- שער הנגב- גבים יד מורדכישינוי
תוכנית7/ 03/ 195/ 2קיבוץ ניר עםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4015. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים29/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/07/2005
החלטה בדיון באישור תכנית09/05/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות27/02/2005
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2005תאריך פרסום: 08/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5365. עמוד: 1511. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים24/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/12/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית28/10/2004
החלטה בדיון בוולק"ח01/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה17/11/2003
קבלת תכנית28/10/2001