אזורי תעסוקה בין מושבים

תוכנית 8/ 02/ 101/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזורי תעסוקה בין מושבים
מספר: 8/ 02/ 101/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הסדרת פעילות יצרנית נוספת במרחב התקנון המקומי,
על ידי יישום החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבניה
2. קביעת הוראות מפורטות ליצירת מוקדי פעילות
יצרנית, ברמה בין ישובית ובאחריות המועצה
האזורית.
3. שמירת אופיו הכפרי של המושב ומתן אפשרות
לחקלאים שבתוכו להמשיך בפועלם.
4. צמצום ומיזעור מפגעים סביבתיים וחזותיים במושב
ובסביבתו.
5. ניצול מושכל של תשתיות מקומיות ואזוריות קיימות.
6. שמירה מירבית על קרקע חקלאית.
7. שמירת האיזון החברתי במועצה האזורית בהתייחסות
להתפתחויות סוציו כלכליות צפויות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה

תיאור המיקום:
ישוב: באר טוביה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/03/2005
קבלת תכנית26/03/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500307/03/2005