אזורים משקיים מ' נהלל

תוכנית ג/ 5312

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזורים משקיים מ' נהלל
מספר: ג/ 5312
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח פיתוח של אזורי גידול בע"ח
קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
התווית רשת דרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל

תיאור המיקום:
ישוב: נהלל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17180חלק
17181חלק
17182חלק
17183חלק
17184כל הגוש
17185כל הגוש
17187חלק
17188חלק
17189כל הגוש
17190חלק
17191חלק
17192חלק
17193כל הגוש
17251חלק
17303חלק
17495חלק
17496חלק
17498כל הגוש
17500חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/01/1997תאריך פרסום: 16/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4480. עמוד: 1648. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית01/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות16/12/1993תאריך פרסום: 16/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4176. עמוד: 1201. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים17/11/1993תאריך פרסום בעיתון: 17/11/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/12/1992
החלטה בדיון בהפקדה06/09/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/09/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה06/09/1987
קבלת תכנית25/03/1985