אחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים

תוכנית ק/ מק/ 3350

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים
מספר: ק/ מק/ 3350
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד חלק ממגורים ב' לדרך וחלק מדרך למגורים ב' ללא שינוי בסך שטח של כל יעוד.
2. קביעת קונטור לבניה בעתיד ללא שינוי בסך אחוזי בניה כפי שנקבע בתכנית
אפ/ 1000.
3. אחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר בראכפר בראכפר ברא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8889חלק1585
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתאפ/ 1000מתאר כפר ברא.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/05/2004תאריך פרסום: 03/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5294. עמוד: 2792. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2003תאריך פרסום: 24/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5209. עמוד: 3586. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200303228/08/2003