אחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים לחלק מתכנית ג/ 12452 , סח'נין

תוכנית גלג/ 12452/ 06/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים לחלק מתכנית ג/ 12452 , סח'נין
מספר: גלג/ 12452/ 06/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
לאחד זכויות בקרקע ולחלק אותם מחדש ללא הסכמת הבעלים .
להתאים את התכנון של תשתית כולל דרכים ודרכים משולבות בהתאם לחלוקה החדשה .

עיקרי הוראות התכנית :
קביעת הוראות בניה - צפיפות , מרווחי בניה וגובה בניינים .
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .
קביעת הנחיות סביבתיות .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19289חלק15-17, 22-23, 33, 37-39, 55
19322חלק163, 166-167, 170, 260
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12452תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ד'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2008תאריך פרסום: 15/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5805. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/02/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800427/02/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700430/04/2007