אחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.

תוכנית בר/ 193

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.
מספר: בר/ 193
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. אחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.
2. הרחבה ביטול דרכים קיימות וקביעת דרכים חדשות
3. קביעת שטח ציבורי פתוח
4. שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מסחרי (מגרש מס'
2006)
5. שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מבני ציבור (מגרש
מס' 2007)
6. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה
7. קביעת הוראות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף

תיאור המיקום:
ישוב: חבל יבנה
חבל יבנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
469חלק5-6, 20, 24, 26
470חלק1-2, 11, 21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1991תאריך פרסום: 07/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3854. עמוד: 1779. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה ברשומות08/11/1990תאריך פרסום: 08/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3813. עמוד: 452. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים02/11/1990תאריך פרסום בעיתון: 02/11/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/10/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/10/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה21/10/1990
החלטה בדיון בהפקדה29/08/1990
קבלת תכנית19/11/1989