אחוד וחלוקה מחדש - מושב בקוע.

תוכנית מי/ 469

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אחוד וחלוקה מחדש - מושב בקוע.
מספר: מי/ 469
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהבקוע
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/1981תאריך פרסום: 24/12/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2774. עמוד: 676. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/1981
פרסום להפקדה ברשומות04/06/1981תאריך פרסום: 04/06/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2717. עמוד: 1947. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה07/10/1980
קבלת תכנית07/09/1980