אחוד וחלוקה מחדש, ביטול קולדיסק והמרתו לאיזור מגורים ג',

תוכנית טר/ 1426

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אחוד וחלוקה מחדש, ביטול קולדיסק והמרתו לאיזור מגורים ג',
מספר: טר/ 1426
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אחוד וחלוקה מחדש, ביטול קולדיסק והמרתו לאיזור מגורים ג', קביעת קוי בנין לבנינים קיימים, התוית שביל חדש, קביעת שני בנינים על חלקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7774חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/06/1982תאריך פרסום: 24/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2829. עמוד: 2353. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה ברשומות18/08/1981תאריך פרסום: 18/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2738. עמוד: 2598. שנה עברית: התשמא .
קבלת תכנית18/08/1981