אחוד וחלוקה מחדש, קביעת אזורי מגורים ושטחי מסחר והתווית דרכים חדשות

תוכנית ח/ 370

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אחוד וחלוקה מחדש, קביעת אזורי מגורים ושטחי מסחר והתווית דרכים חדשות
מספר: ח/ 370
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. אחוד וחלוקה מחדש עפ"י פרק ג', סימן ז' לחוק.
ב. קביעת אזורי מגורים ושטחי מסחר.
ג. התווית דרכים חדשות, חניות ושבילים להולכי רגל,
בטול דרכים קיימות.
ד. קביעת מגרשים למוסדות ציבור ולשטח ציבורי פתוח
ה. הכנת לוח אזון והקצאות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםתקנון מוקלד
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםאקוסטיקה
נספחיםאקוסטיקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון

תיאור המיקום:
ישוב: חולון
רח' משה דיון בדרום, מפרץ שלמה בצפון, רח' אהרונוביץ
במערב וחנקין במזרח. הרחובות הגובלים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6043חלק863-876, 885-903700
6048חלק9-39, 41-173, 175, 222-224, 236-239, 241466
6758חלק4-5, 7-8, 15-24, 44-77, 84-118, 124-160, 170-208, 210-2316
6759חלק1-14, 21-36, 56-72, 153-159, 162-172177
6760חלק1-22, 71-76, 87-88189-190
6761חלק1-3, 5-6169
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/03/1992תאריך פרסום: 12/03/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3983. עמוד: 2431. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים09/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 09/03/1992.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/06/1991
החלטה בדיון באישור תכנית18/03/1991
פרסום להפקדה בעיתונים09/01/1989תאריך פרסום בעיתון: 09/01/1989.
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1988תאריך פרסום: 30/11/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3599. עמוד: 438. שנה עברית: התשמט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/01/1987
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית10/06/1986
פרסום הכנת תכנית בעיתונים29/05/1986תאריך פרסום בעיתון: 29/05/1986.
החלטה בדיון בהפקדה10/03/1986
קבלת תכנית10/03/1986