אחוד וחלוקה של מגרשים, שינוי חלוקת שטחי הבניה, קביעת הוראות פתוח

תוכנית צש/ מק/ 1/ 21/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אחוד וחלוקה של מגרשים, שינוי חלוקת שטחי הבניה, קביעת הוראות פתוח
מספר: צש/ מק/ 1/ 21/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל ש כל ייעוד קרקע, בהתאם לסעיף 62 א (א) (1) לחוק.
ב. שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית מאושרת מבלי לשנות את סך כל השטח המותר לבניה, בהתאם לסעיף 62 א(א) (1) .
ג. קביעת הוראות פיתוח לבריכת שחיה בשטח פרטי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7796חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/07/2006תאריך פרסום: 02/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5547. עמוד: 3990. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2005תאריך פרסום: 22/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5428. עמוד: 3885. שנה עברית: התשסה .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200504330/08/2005