אחוד וחלוקה

תוכנית גז/ 25/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אחוד וחלוקה
מספר: גז/ 25/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. אחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
2. חלוקה של מגרשים לבעלי מקצוע ל-12 יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני יוחנן

תיאור המיקום:
ישוב: גני יוחנן
שינוי לגז / 25 / 3 מש"מ / 80

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4621חלק22-24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/05/1999תאריך פרסום: 19/05/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4755. עמוד: 3325. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים30/04/1999תאריך פרסום בעיתון: 30/04/1999.
פרסום להפקדה ברשומות01/09/1998תאריך פרסום: 01/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4675. עמוד: 4910. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים28/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 28/08/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/08/1998
החלטה בדיון בהפקדה27/04/1998
קבלת תכנית18/09/1997