אחוד מגרשים 38,37,28, בגוש 2056 - אזור תעשיה צפוני - אשדוד

תוכנית 3/ 03/ 115/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אחוד מגרשים 38,37,28, בגוש 2056 - אזור תעשיה צפוני - אשדוד
מספר: 3/ 03/ 115/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אחוד חלקות 37,28, 38 א'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2056חלק37-38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות25/11/1976תאריך פרסום: 25/11/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2272. עמוד: 306. שנה עברית: התשלז .
קבלת תכנית25/11/1976