אחוד תכניות מפורטות בסמת טבעון

תוכנית ג/ 6265

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אחוד תכניות מפורטות בסמת טבעון
מספר: ג/ 6265
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאחד תכניות מפורטות מאושרות על בסיס מפות רשום
להקטין מרוחי בניה
להגדיל אחוזי בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10366חלק
10368חלק
12181חלק
12182חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1737הרחבת בסמת טבעוןשינוי
תוכניתג/ 679הרחבת סעדוןשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 763. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה31/10/1999
פרסום לאישור בעיתונים08/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 08/10/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/07/1999
החלטה בדיון באישור תכנית26/05/1999
פרסום להפקדה ברשומות06/11/1990תאריך פרסום: 06/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3812. עמוד: 324. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים26/08/1990תאריך פרסום בעיתון: 26/08/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/02/1990
החלטה בדיון בהפקדה17/05/1989
קבלת תכנית09/02/1988
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע13112/06/2008