אחוד תכניות קיימות והכנת תכנית לצרכי רישום אדמות משגב דב בספרי המקרקעין

תוכנית בר/ 104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אחוד תכניות קיימות והכנת תכנית לצרכי רישום אדמות משגב דב בספרי המקרקעין
מספר: בר/ 104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. אחוד תכניות קיימות והכנת תכנית לצרכי רישום
אדמות משגב דב בספרי המקרקעין לפי התשריט.
ב. ביטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם
למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והרחבת דרכים חדשות.
ה. בטול מקרקעי יעוד.
ו. שינוי תכנית מתאר וביטול כל תכנית קודמת בכל
הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.
ז. קביעת מספר נחלות ומגרשים לבעלי מקצוע(שכון בנים)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותמשגב דב

תיאור המיקום:
ישוב: משגב דב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4985חלק
4987חלק
4998חלק
4999חלק
5005חלק
5011חלק
5014חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 353/ 53שינוי יעוד של שטח מחצית מחלקה 93 מאזור לבניני ציבור למגוריםשינוי
תוכניתמשמ/ 73/ 1/ ברמשגב דבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/06/1991תאריך פרסום בעיתון: 06/06/1991.
פרסום לאישור ברשומות16/05/1991תאריך פרסום: 16/05/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3879. עמוד: 2558. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית22/07/1990
פרסום להפקדה בעיתונים22/05/1990תאריך פרסום בעיתון: 22/05/1990.
פרסום להפקדה ברשומות04/03/1990תאריך פרסום: 04/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3748. עמוד: 2086. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית23/10/1989