אחוזי בניה וקוי בנין

תוכנית טר/ 1178/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אחוזי בניה וקוי בנין
מספר: טר/ 1178/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/01/2009
קבלת תכנית06/01/1986
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900221/01/2009