אחוזת מזרעה - מקום קדוש בהאי, שינוי למתאר.

תוכנית ג/ 9409

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אחוזת מזרעה - מקום קדוש בהאי, שינוי למתאר.
מספר: ג/ 9409
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- לשמר את אחוזת מזרעה כאחד מן האתרים הקדושים הבהאיים הפתוחים לקהל הרחב, להגן על המורשת של ערכים תרבותיים והיסטוריים , לשלב את האתר באופן הרמוני בסביבתו, הפתוחה והבנויה.
- לשמר את המבנים העתיקים המאפיינים את האתר.
- להשלים ולפתח את המתקנים והתשתיות הנדרשים לקבלת עולי רגל הבאהים,תיירים ומבקרים אחרים.
- לשמר את הסביבה הכפרית עם הפעילות החקלאית המסורתית הקיימת, לרבות תוואי הנוף והאופיינים לה, במודעות כי הנוף והאווירה השקטה והרוגעת מהווים חלק אינטגרלי מן האופי של האתר ומערכיו.

עיקרי הוראות התכנית

- שינוי ייעודי קרקע מחקלאות למוסדות ציבור.
- קביעת הנחיות לשימור ושיקום החאן לשימוש המבקרים.
- קביעת הנחיות להתחדשות שכונות המגורים הקיימת בקרבת האתר הקדוש.
- התווית דרכי גישה וחניה לשטחי מוסדות הציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
צפוןמטה אשרמזרעה

תיאור המיקום:
ממזרח לדרך הארצית מס' 4, בין עכו לנהריה, מצפון לכפר אל מזרעה ומדרום
לקיבוץ עברון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18133חלק12
18137חלק43, 6, 16-18, 26-27, 29, 34
18138חלק56-5755
18144חלק5-6, 9, 13, 15, 19-2010-12, 18
19947חלק13, 18, 24-25
19951חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4196. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים08/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2009. עיתון: אל-סינארה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט30/04/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/04/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות21/07/2008
פרסום להפקדה בעיתונים13/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2006תאריך פרסום: 08/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5538. עמוד: 3580. שנה עברית: התשסו .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/05/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/04/2006
החלטה בדיון בוולק"ח07/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה15/03/2004
קבלת תכנית02/09/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200802021/07/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200801527/05/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200800626/02/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200702821/08/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200702102/07/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים63130/06/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח22407/11/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200500523/02/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200400607/06/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400715/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח17815/12/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה