אחוזת שמואל.

תוכנית חפ/ 1/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אחוזת שמואל.
מספר: חפ/ 1/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית13/11/1940