אחיטוב, אמץ, חניאל, בורגתא.

תוכנית עח/ במ/ 156

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: אחיטוב, אמץ, חניאל, בורגתא.
מספר: עח/ במ/ 156
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אחיטוב:א. שינוי יעוד מאזור לבניני צבור ואיזור
חקלאי למגרשי מגורים,דרכים ושטח צבורי פתוח.

ב. חלוקה מחדש של מגרשי מגורים קיימים.
ג. הצרת דרך.
אמץ: א. שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור לבניני צבור.
ב. התווית דרכים חדשות.
ג. חלוקה מחדש של מגרשי מגורים קיימים.
חניאל:א. ביטול דרכים והתווית דרכים חדשות.
ב. שינוי יעוד מאיזור חקלאי,איזור נחלות,ואזור
לבניני ציבור למגרשי מגורים, שטח צבורי פתוח, אזור
לבניני צבור וחניה.
ג. שינוי מיקום 5 נחלות.
ד. חלוקה מחדש של מגרשי מגורים קיימים.
בורגתא: א. שינוי יעוד מאיזור חקלאי ש.צ.פ. אזור
לבניני צבור ונחלה חקלאית למגרשי מגורים,נחלה חקלאית
ש.צ.פ. אזור צבורי משקי.
ב. חלוקה מחדש של מגרשי מגורים קיימים.
ג. ביטול דרך והתווית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
אחיטוב, אמץ, חניאל, בורגתא.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7904חלק9-13, 15-22
7906חלק13, 15, 22-28
7907חלק1-4, 23-25
7968חלק7, 32, 37
7973חלק13-14, 25, 27-29, 32-34, 64, 80
7991חלק5-7
8082חלק13, 25, 27, 29, 31
8093חלק6-9, 11-16, 18-19
8094חלק1, 5, 8-9
8095חלק1, 15-16
8096חלק16-18, 20-22, 25
8116חלק4, 11, 13-14
8119חלק7-8, 10, 19
8129חלק1, 11-12
8131חלק3, 6, 13
8132חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/09/1992תאריך פרסום בעיתון: 24/09/1992.
פרסום לאישור ברשומות10/09/1992תאריך פרסום: 10/09/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4040. עמוד: 4638. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/09/1992
החלטה בדיון באישור תכנית30/03/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/03/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/03/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה17/03/1992
פרסום להפקדה ברשומות27/02/1992תאריך פרסום: 27/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3978. עמוד: 2312. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים14/02/1992תאריך פרסום בעיתון: 14/02/1992.
החלטה בדיון בהפקדה23/12/1991
קבלת תכנית13/11/1991