אטרקציות תיירותיות בצפון העיר אילת , שלב ב'

תוכנית 2/ 03/ 242

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אטרקציות תיירותיות בצפון העיר אילת , שלב ב'
מספר: 2/ 03/ 242
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור אטרציות תיירותיות שלב ב'.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד שטח הקפאה / חלקאי ושטח לא לבניה
לשטח אטרקציות תיירותיות, שטח ציבורי פתוח עם הנחיות מיוחדות ושטחים פתוחים.
2.התווית דרכי גישה וקביעת שטחים מיועדים לחניה.
3. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.
4. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
5. קביעת תנאים למתן היתר בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40058חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
תוכנית12/ 02/ 175שדה תעופה תמנע - חבל אילותכפיפות
תוכנית12/ 03/ 107/ 1שדה תעופה אילת - חבל אילותכפיפות
תוכנית2/ 03/ 175שרותי ניווט למטוסיםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/09/2008
קבלת תכנית17/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901106/07/2009