אי החלטה בבקשה להיתר עקב אי המצאת אישור משרד הבריאות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים מז/ 06/ 437/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אי החלטה בבקשה להיתר עקב אי המצאת אישור משרד הבריאות
מספר: מז/ 06/ 437/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8643חלק20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200803107/01/2008