אי מתן החלטה בבקשה להחלפת שטחים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5821

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אי מתן החלטה בבקשה להחלפת שטחים
מספר: תא/ 03/ 5821
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן החלטה בבקשה להחלפת שטחים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהירקון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6966חלק58
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/05/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200401002/02/2004