אי מתן החלטה בבקשה להיתר וסירוב לתת טופס 4

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים לו/ 05/ 166/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: אי מתן החלטה בבקשה להיתר וסירוב לתת טופס 4
מספר: לו/ 05/ 166/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודניר צבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4224חלק18-23, 53-55
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200503904/04/2005