אי מתן החלטה בבקשה להיתר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים מי/ 04/ 112/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אי מתן החלטה בבקשה להיתר
מספר: מי/ 04/ 112/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן החלטה בבקשה להיתר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצפריריםצפרירים
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים200402723/05/2004