אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן תקשורת על גג מוזיאון א"י

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5380

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן תקשורת על גג מוזיאון א"י
מספר: תא/ 03/ 5380
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן תקשורת על גג מוזיאון א"י

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפולבנון חיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6648חלק27, 59
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200306108/09/2003