אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן תקשורת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5383

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן תקשורת
מספר: תא/ 03/ 5383
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן תקשורת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוסנפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7244חלק81
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200306311/09/2003