אי מתן החלטה בבקשה לחידוש השימוש החורג לחניון

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5778

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אי מתן החלטה בבקשה לחידוש השימוש החורג לחניון
מספר: תא/ 03/ 5778
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן החלטה בבקשה לחידוש השימוש החורג לחניון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוארלוזורוב
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200503110/04/2005