אי מתן החלטה בבקשה למתן היתר להקמת 3 בנייני מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5267

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אי מתן החלטה בבקשה למתן היתר להקמת 3 בנייני מגורים
מספר: תא/ 03/ 5267
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן החלטה בבקשה למתן היתר להקמת 3 בנייני מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6136חלק
6137חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200305223/07/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200304707/07/2003