אי מתן החלטה בדבר חיבור לתשתיות כבליות תת קרקעיות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 282/ 04/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות
שם: אי מתן החלטה בדבר חיבור לתשתיות כבליות תת קרקעיות
מספר: 282/ 04/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן תשובה בדבר בקשה להיתר להנחת תשתית כבלים תת קרקעית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפון
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200500518/01/2005