אי מתן החלטה בדבר פיצויים בגין תוכנית מח/54/ד

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים זמ/ 06/ 371/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: אי מתן החלטה בדבר פיצויים בגין תוכנית מח/54/ד
מספר: זמ/ 06/ 371/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהמזכרת בתיהמזכרת בתיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3889חלק35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200705208/11/2007