אי מתן החלטה בהיתר לבניית חדר על הגג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5776

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אי מתן החלטה בהיתר לבניית חדר על הגג
מספר: תא/ 03/ 5776
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן החלטה בהיתר לבניית חדר על הגג

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודרך נמיר מרדכי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200400515/01/2004