אי מתן החלטה בתביעה לפיצויים בגין תכנית פוגעת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5352

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: אי מתן החלטה בתביעה לפיצויים בגין תכנית פוגעת
מספר: תא/ 03/ 5352
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן החלטה בתביעה לפיצויים בגין תכנית פוגעת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהשופטים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6111חלק239
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200506804/09/2005