אי מתן החלטה בתביעת פיצויים בתכנית אל/4/195ד

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אל/ 07/ 095/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: אי מתן החלטה בתביעת פיצויים בתכנית אל/4/195ד
מספר: אל/ 07/ 095/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדשמעון הצדיק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5756חלק11, 13
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200808605/02/2008