אי מתן החלטה להיתר לשימוש חורג לחנות למוצרי מזון

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5478

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אי מתן החלטה להיתר לשימוש חורג לחנות למוצרי מזון
מספר: תא/ 03/ 5478
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן החלטה להיתר לשימוש חורג לחנות למוצרי מזון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומטלון
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200308017/11/2003