אי מתן החלטה להקמת אנטנות תקשורת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 5147

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אי מתן החלטה להקמת אנטנות תקשורת
מספר: תא/ 04/ 5147
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן החלטה להקמת אנטנות תקשורת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוטאגור רבינדרנארט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6630חלק625
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200401523/02/2004