אי מתן החלטה להקמת אנטנות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 5148

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אי מתן החלטה להקמת אנטנות
מספר: תא/ 04/ 5148
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן החלטה להקמת אנטנות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודרך נמיר מרדכי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6106חלק714
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/02/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200401523/02/2004