אי מתן החלטה למתן היתר להקמת אנטנה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5266

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אי מתן החלטה למתן היתר להקמת אנטנה
מספר: תא/ 03/ 5266
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן החלטה למתן היתר להקמת אנטנה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואחימאיר אבא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6628חלק799
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200306518/09/2003