אי מתן החלטה תוך 3 חודשים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 033/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
מספר: 033/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן החלטה תוך 3 חודשים ע"י הועדה המקומית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןמעגן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15715חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/04/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201015317/04/2012