אי מתן החלטה תוך 3 חודשים.

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 201/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אי מתן החלטה תוך 3 חודשים.
מספר: 201/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן החלטה תוך 3 חודשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיג'וליסג'וליס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18451חלק60
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201011811/10/2011