אי מתן החלטת הועדה המקומית תוך שלושה חודשים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 142/ 06/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אי מתן החלטת הועדה המקומית תוך שלושה חודשים
מספר: 142/ 06/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16509חלק34