אי מתן טופס 4 + סרוב המשיבה מלתן אשור להספקת חשמל

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5146

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אי מתן טופס 4 + סרוב המשיבה מלתן אשור להספקת חשמל
מספר: תא/ 06/ 5146
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן טופס 4 + סרוב המשיבה מלתן אשור להספקת חשמל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוקרן קיימת לישראל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6627חלק168
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר30/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200605006/07/2006