אי מתן טופס 4

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 312/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות
שם: אי מתן טופס 4
מספר: 312/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן טופס 4

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעכועכועכו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18041חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200801426/02/2008