אי מתן תוקף לתכנית נקודתית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 270/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אי מתן תוקף לתכנית נקודתית
מספר: 270/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן החלטה בתכנית מפורטת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועטיבה(בעמק)
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200800402/01/2008