אי מתן תעודת גמר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51063

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות
שם: אי מתן תעודת גמר
מספר: תא/ 04/ 51063
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אי מתן תעודת גמר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוטיומקין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6941חלק36
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200405128/06/2004