איזור ואדי שכונת הריף

תוכנית 23/ 03/ 107/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איזור ואדי שכונת הריף
מספר: 23/ 03/ 107/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית חדשה ע"י שינוי, קביעת יעוד
וחלוקת השטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
שכונת הריף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556כל הגוש
39557כל הגוש
39558כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/10/1990תאריך פרסום בעיתון: 26/10/1990.
פרסום לאישור ברשומות25/10/1990תאריך פרסום: 25/10/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3807. עמוד: 178. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/1990
פרסום להפקדה בעיתונים15/07/1990תאריך פרסום בעיתון: 15/07/1990.
פרסום להפקדה ברשומות01/07/1990תאריך פרסום: 01/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3778. עמוד: 3209. שנה עברית: התשן .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/06/1990
החלטה בדיון בהפקדה21/05/1990
קבלת תכנית04/02/1990