איזור מגורים ליד מושב אבן ספיר

תוכנית מי/ 812

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איזור מגורים ליד מושב אבן ספיר
מספר: מי/ 812
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהאבן ספיר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/01/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/01/2001
קבלת תכנית20/02/1996