איזור מלאכה ותעשיה זעירה (דרומי), שינוי למתאר, נצרת.

תוכנית ג/ 5590

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איזור מלאכה ותעשיה זעירה (דרומי), שינוי למתאר, נצרת.
מספר: ג/ 5590
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ייעוד שטח למלאכה ותעשיה זעירה והתווית דרכי
גישה בשטח התוכנית.
ב. קביעת הוראות בניה בתחום התוכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת

תיאור המיקום:
ישוב: נצרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16557חלק1, 11
16558חלק1, 138-9, 11-12
16561חלק10-197, 21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/08/2007
קבלת תכנית01/06/1994
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200701208/08/2007